SANT Årskonferens 2020 8-10 maj i Lund

Temat för SANTs årskonferens 2020 är FARLIGT!

Deadlines för paneler är 10 januari 2020 och för individuella papers 24 januari 2020. Skicka till tova.hojdestrand@soc.lu.se

Antropologer har alltid vetat att socialt liv i grunden handlar om att hantera risker och hot. Faror lurar långt borta och nära, i omvärlden ”därute” men även bland våra närmaste och, inte minst, inom oss själva. Som ju Mary Douglas poängterat, så oroas vi ju av det mesta som vi inte klararav att kategorisera. Hur uppfattar och tolkar människor det farliga, vad innebär egentligen farofyllda liv? Hur skyddar vi oss, hur bemöter vi hot som riktas både mot och från vår naturliga omgivning, vår sociala omvärld och, inte minst, vårt eget inre? Hur skapar vi ontologisk förutsägbarhet, en första förutsättning för
att klara av ett vardagsliv? Behöver vi en ”farlighetens antropologi”? Hur skapar nya ”renheter” nya faror – kan vi uppdatera Purity and Danger till vår egen samtids virtuella hot, påstådda risker och verkliga faror? Och hur hanterar vi antropologer farliga fält utan att själva bli traumatiserade eller offer?

När faran lurar runt hörnet – vad gör vi?

Kom till 2020 års SANT-möte – det farliga konfronterar man bäst tillsammans!

Avdelningen för Socialantropologi i Lund välkomnar paneler och individuella papers på teman relaterade till faror, risk, hot, rädsla och mänsklig strävan efter trygghet. Definitionen är bred – det mesta är farligt! – och vi tar tacksamt emot även förslag på paneler och papers på andra teman. Förslag kan ges på svenska eller engelska. Skicka titeln på era paneler eller papers, ett abstract (högst 200 ord), namn och kontaktuppgifter till: tova.hojdestrand@soc.lu.se

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

SANT:s årsmöte 2019. Ämneskonferens med utbildningsfokus. Stockholm, 16-17 maj.

SANT:s årskonferens 2019 skiljer sig från tidigare år. Samtidigt som det saknas en lokal arrangör för en vanlig konferens menar styrelsen att tiden är kommen för en gemensam diskussion om undervisning och utbildning.

Antropologi som utbildningsämne står idag inför både stora utmaningar och nya möjligheter. Vi behöver lära oss av varandra för att kunna ge våra studenter en bättre utbildning, men även för att kunna motivera varför och hur antropologisk kunskap och ett antropologiskt förhållningssätt är viktiga även utanför universitetsvärlden.

Vi kämpar alla med söktryck och genomströmning, vi upplever alla krav på att både göra ämnet samhällsrelevant och uppvisa goda resultat. Själva tvivlar vi sällan på vikten av antropologiska perspektiv, men ibland är det en utmaning att förmedla detta till studenter, aktörer på arbetsmarknaden och universitetsledningar. I både Göteborg och Lund utvecklas för närvarande nya kandidatprogram i socialantropologi, vilket Stockholm och Uppsala har lång erfarenhet av. Utbildningar i antropologi bedrivs ibland – i synnerhet på avancerad nivå – som tvärvetenskapligt samarbete, vilket innebär särskilda utmaningar. Vissa lärosäten har erfarenhet av distansutbildningar som kan komma andra till godo. På forskarutbildningsnivå lider vi alla av att utbildningarna tunnas ut på grund av minskat ekonomiskt stöd och kampen om extern finansiering.

Men vi har mycket mer att diskutera. Tanken med ämneskonferensen är att dela erfarenheter och tankar kring utbildningarnas villkor, förutsättningar och möjligheter. Hur kan en utbildning i antropologi se ut idag, vilka utrymmen kan den skapa för antropologer och antropologiska perspektiv i samhället? Kan en mer aktiv anknytning till arbetsmarknaden inspirera till nytänkande? Hur kan vi inspireras av samverkan med andra discipliner och aktörer utanför akademin? Antropologi har också en självklar relevans i relation till sociala rörelser, samhällsförändring och aktivism. Ämnet i sig utvecklas åt olika håll vilket kan ge fruktbara avtryck i utbildningen. Dessutom kan behov och förväntningar inom utbildningarna väcka intressanta forskningsfrågor.

Kort och gott: Hur kan vi arbeta med våra utbildningar i ämnet för att ge antropologin en starkare och mer självklar plats i människors liv, på arbetsmarknaden och i samhället i stort?

SANT bjuder härmed in antropologer (inklusive doktorander) som på något sätt är engagerade i undervisning till denna ämneskonferens. Istället för traditionella paneler och konferenspapper ber vi er att komma med idéer till program- och diskussionspunkter med relevans för den antropologiska utbildningen i Sverige.

Vilka frågor och teman vill ni diskutera? Vi är tacksamma för förslag på allt från några meningar till ett par hundra ord. Deadline är torsdag 31 januari 2019. Svar till: ulrik.jennische@socant.su.se

Samtidigt beklagar vi att vi inte kan arrangera en vanlig konferens år 2019. Ett alternativ finns dock – Finlands antropologförbund  (samarbetspartners vid SANT:s konferens i Uppsala 2018) arrangerar 29-30 augusti 2019 konferensen ”On Time: The Biennial Conference of the Finnish Anthropological Society”: http://www.antropologinenseura.fi/en/2018/call-for-panels-on-time-the-biennial-conference-of-the-finnish-anthropological-society/

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Välkomna till SANT på nätet!

Här presenterar SANTs styrelse information om SANTs verksamhet, med fokus på de årliga konferenserna och de nationella forskarkurserna i antropologi.

Registration now open for SANT 2018, deadline 31 March. click here for more info.

Konferensen SANT 2018 kommer att hållas 19-21 april med Uppsala universitet som värd i samarbete med finska antropologförbundet. Temat är Vulnerabilities. Keynotes: Prof Veena Das, John Hopkins University, Prof Setha Low, City University New York,
Prof Robert Bernasconi, Pennsylvania State University. Mer info här.

Stöd för aktivt deltagande i SANT 2018. Tack vare generöst stöd från Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG) kan Masterstudenter och doktorander vid lärosäten i Sverige få ersättning för utlägg i samband med SANT 2018. Stödet avser endast aktivt deltagande, d.v.s. organisation av panel och/eller presentation av paper. Ersättningsbara kostnader är inrikes resa (billigast färdsätt), boende (typ vandrarhem) och konferensavgift.SANT ersätter inte konferensmiddag eller medlemsavgift. Ersättning för utlägg söks efter konferensen, genom insänd blankett, kvitton och rapport. Blanketten kan laddas ner här: SSAG reimbursement form MA PhD SANT2018

October 2017: Important global survey on anthropological practice
On behalf of the World Council of Anthropological Associations (WCAA), we invite you to participate in the Global Survey of Anthropological Practice (GSAP). The GSAP is a significant opportunity to learn more about the current state of our international community of practice: who we are, what we know, what we do, and where we do it. This is the first ever survey of its kind, and has the potential to reach more than 20,000 anthropologists around the world. More information about the objectives of the GSAP and how the WCAA will manage you information and privacy is provided in the introduction to the survey. We encourage you to participate in this important survey, which should take around 10 minutes to complete.

TO COMPLETE THE GSAP, FOLLOW THIS LINK: https://www.surveymonkey.com/r/6NWPRG7

 

Lanseringar! Under SANT 2017 lanserades SANTs nya blogg Antroperspektiv. Bloggen gick live i oktober 2016 och har redan haft mer än 1,800  besökare. Nya bidrag välkomnas av redaktörerna Nina Gren och Eren Zink. Under konferensen lanserades även Anthropology & Society, en ny peer-reviewed open access bokserie som ges ut av Stockholm University Press. För mer info se Stockholm University Press.

Anthropology & Society (AS) (ISSN 2002-6293) is a peer-reviewed series of academic monographs and edited volumes. The series strives to provide an open access platform for contemporary anthropological research. With its unique insights into the human condition, anthropology offers a fresh perspective on social life around the world, which the series aims to convey. Book proposals in English or Swedish are welcomed!

Nyhet oktober 2016: SANT lanserar bloggen Antroperspektiv! Antroperspektiv tar med läsaren bakom kulisserna på aktuella händelser för att skapa en djupare förståelse för vad som sker i dagens komplexa och diversifierade värld. Skribenterna är antropologer som har gedigna fälterfarenheter bland människor och på platser som ofta figurerar i nyhetsmedia och den offentliga debatten, i Sverige och globalt.
Redaktörer: Nina Gren och Eren Zink.

På SANTs facebook-sida publicerar vi kontinuerligt ny och aktuell information om antropologi i Sverige (och bortom Sverige, t.ex. konferenser).  Medlemmar i SANT är välkomna att nyttja facebook-sidan och föreslå innehåll och annonsera nyheter t.ex. lediga tjänster, nya publikationer, workshops. Facebook-sidan finns här.

SANT-medlemmar är också varmt välkomna att bidra till denna sida. Kontakta SANTs ordförande (via menyn Om SANT/Styrelsen).

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar