SANTs årskonferens 2021

SANTs årskonferens 2021 med temat FARLIGT hålls 22-23 April. Konferense hålls digital via zoom. För mer information och länkar till paneler, besök konferensens hemsida https://sant2021.blogg.lu.se/

Konferensen avslutas med årsmöte den 23/4 kl 15.30.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Årsmöte Fredag 23 April 2021

Kallelse till:

Sveriges antropologförbund (SANT), årsmöte 2021

Tid: Fredag 23 April 2021 kl. 15:30-16:30

Årsmötet hålls via Zoom: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/65324440691

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande

3. Dagordningens godkännande

4. Val av mötessekreterare

5. Val av justeringsperson

6. Frågan om årsmötets behöriga utlysande samt mötets beslutsmässighet

7. Verksamhetsrapport presenteras

8. Ekonomisk redovisning

9. Revisionsberättelse

10. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet

11. Val av styrelse och ordförande 2021-2022

12. Val av valberedning

13. Val av revisorer

14. World Anthropology Day 2022

15. Nästa konferens

16. Övriga frågor

Mötets avslutande

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Finnes: 40 antropologer med expertkunskaper

Inför World Anthropology Day, den 18 februari, har Sveriges Antropologförbund skapat en lista där vi samlar några av Sveriges främsta antropologer och deras expertkunskaper. Listan riktar sig till journalister och allmänheten som söker antropologisk kunskap inom ett visst tematiskt eller geografiskt område.

Vill du som antropolog stå med på listan? Ta kontakt med SANTs styrelse

Till SANTs expertlista Antropologer och ämnesområden

För att ytterligare fira denna dag har vi också tagit fram en folder som på ett lättillgängligt sätt sammanfattar vad antropologisk kompetens innebär. För att skriv att skriva ut foldern. välj inställningarna dubbelsidigt och vänd längs kortsidan. Vik foldern på tre.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nytt nummer av Kritisk etnografi ute

Ett nytt nummer av kritisk etnografi finns ute nu. Numret har temat “Comparative Municipal Ethnographies“ och inkluderar artiklar skrivna av Sten Hagberg, Hans Antlöv, Charlotta Widmark, Anna Baral, Gabriella Körling, Hassane Moussa Ibrahima, Bintou Koné, Madhura Balasubramaniam, Sonika Gupta, Mari-Elina Ekoluoma, Ulrik Jennische, Gudrun Dahl, Torbjörn Friberg och Jörgen Hellman.

Samtliga artiklar går att ladda hem från deras hemsida – open access: https://kritisketnografi.se/2019-2/

Detta nummer och tidigare nummer går också att köpa som pocket: https://kritisketnografi.bokorder.se/en-US/shop

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kallelse till SANTs årsmöte 2020

 

Kallelse till:

Sveriges antropologförbund (SANT), årsmöte 2020

Tid: Fredag 8 maj 2020 kl. 14:30-15:30

Årsmötet hålls via Zoom: https://stockholmuniversity.zoom.us/meeting/register/u5Ald-2grjwp1mBYinvPeZKnbzFdWjKtmA

Dagordning

 1. Mötets öppnade
 2. Val av mötesordförande
 3. Dagordningens godkännande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av justeringsperson
 6. Frågan om årsmötets behöriga utlysande samt mötets beslutsmässighet
 7. Verksamhetsrapport presenteras
 8. Ekonomisk redovisning
 9. Revisionsberättelse
 10. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
 11. Förslag till stadgeändring (se bilaga)
 12. Val av styrelse och ordförande 2020-2021
 13. Val av valberedning
 14. Val av revisorer
 15. Nästa konferens
 16. Övriga frågor

 

Mötets avslutande

Medlemsavgiften är 200 kr för disputerade och 100 kr för doktorander och masterstudenter. Sätt helst in den på:

Plusgiro: 4859983-1

Eller, om detta är besvärligt, swisha till SANT:s kassör, Tova Höjdestrand: 073-6463567, GLÖM INTE ATT UPPGE DITT NAMN!

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

SANTs årskonferens 2020 är inställd

Allt blev för farligt alldeles för snabbt.
Vi måste med stor besvikelse ställa in SANT 2020 i Lund 8-10 maj.

Förklaringar är onödiga.

Vi hade länge en liten förtröstan om att situationen skulle kunna stabiliseras något under mars månad, men de senaste dagarnas utveckling har släckt denna lilla strimma hopp. För att bespara både er och oss själva besvär och förvirring tar vi därför detta beslut redan nu.

SANTs styrelse arbetar nu för en lösning för själva årsmötet, som i vilket fall som helst måste hållas före maj månads utgång. Det lär bli något slags digital variant.

Det återstår att diskutera om konferensen kan hållas vid annat tillfälle och/eller i annan form, eller vad som kan göras med de idéer och bidrag som redan är färdiga. Olika förslag har redan kommit in, och vi tar tacksamt emot fler idéer.

Det faktum att vi måste ställa in understryker ju bara hur akut relevant konferensens tema är. Å andra sidan – om vi hade kunnat genomföra det hela, så hade väl viruset helt tagit över alla andra överhängande faror som skulle ha avhandlats.
Ta en titt på hemsidan, sant2020.blogg.lu.se. De abstracts som kommit in får ligga kvar ett tag till – skam vore att förneka allt arbete som ligger bakom!

Besvikna men med hopp om en ljusare framtid hälsar
Antropologerna i Lund

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

SANT 2020 och corona

SANT 2020 och corona. (For English, see below)

SANT 2020 planeras att hållas i Lund den 8-10 maj.

Vi vet ännu inte hur de senaste veckornas spridning av coronaviruset kommer att påverka  möjligheten att genomföra konferensen. SANTs styrelse och Lunds organisationskommitté är uppmärksamma på utvecklingen och kommer givetvis att följa rekommendationer och beslut från berörda myndigheter (Folkhälsomyndigheten, Lunds universitet, regeringen, osv).

Tills vidare utgår vi från att konferensen kan hållas och temat känns onekligen mer relevant än någonsin. Men vi kommer att vänta med att öppna registreringen till 1 april. Det finns ingen anledning att betala in avgifter redan nu, med tanke på hur oklar situationen är.

Om läget förändras och vi beslutar att ställa in eller skjuta upp konferensen kommer vi snarast delge er information om det via SANTs hemsida, SANT-konferensens hemsida, SANTs Facebooksida och emaillistor.

SANTs styrelse diskuterar också en plan B för själva årsmötet.

 

Vänliga hälsningar,

SANTs styrelse

———–

English version:

SANT 2020 and Corona

SANT 2020 is planned to take place in Lund 8-10 May.

We do not yet know how the spread of the corona virus in recent weeks will affect the possibility of holding the conference. The board of SANT and Lund’s organizational committee pay careful attention to the development and will follow the recommendations and decisions issued by the relevant authorities (the Public Health Agency of Sweden, Lund University, the Government, etc).

For now, we can just optimistically assume that we will be able to hold the conference as planned. After all, the conference theme is more relevant than ever. We will however postpone the opening of the registration until 1 April. There is no reason to pay the conference fee already now, the unclear situation considered.

If the situation changes and we decide to cancel or postpone the conference, we will promptly share that information with you via SANT’s website, SANT conference’s website, SANT’s Facebook page and email lists.

The board of SANT currently discusses a plan B for the annual meeting.

Best regards,

The board of SANT

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

SANT Årskonferens 2020. Förlängd deadline.

Än är det inte för sent. 2020 års SANT-konferens i Lund, 8-10 maj.
Danger! Farligt!
Reviderade deadlines – 10 Februari för paneler, 2 mars för papers.
Registrering öppen 16 mars till 20 april
För mer info, se:
https://sant2020.blogg.lu.se

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

SANT Årskonferens 2020 8-10 maj i Lund

Temat för SANTs årskonferens 2020 är FARLIGT!

Deadlines för paneler är 10 januari 2020 och för individuella papers 24 januari 2020. Skicka till tova.hojdestrand@soc.lu.se

Antropologer har alltid vetat att socialt liv i grunden handlar om att hantera risker och hot. Faror lurar långt borta och nära, i omvärlden ”därute” men även bland våra närmaste och, inte minst, inom oss själva. Som ju Mary Douglas poängterat, så oroas vi ju av det mesta som vi inte klararav att kategorisera. Hur uppfattar och tolkar människor det farliga, vad innebär egentligen farofyllda liv? Hur skyddar vi oss, hur bemöter vi hot som riktas både mot och från vår naturliga omgivning, vår sociala omvärld och, inte minst, vårt eget inre? Hur skapar vi ontologisk förutsägbarhet, en första förutsättning för
att klara av ett vardagsliv? Behöver vi en ”farlighetens antropologi”? Hur skapar nya ”renheter” nya faror – kan vi uppdatera Purity and Danger till vår egen samtids virtuella hot, påstådda risker och verkliga faror? Och hur hanterar vi antropologer farliga fält utan att själva bli traumatiserade eller offer?

När faran lurar runt hörnet – vad gör vi?

Kom till 2020 års SANT-möte – det farliga konfronterar man bäst tillsammans!

Avdelningen för Socialantropologi i Lund välkomnar paneler och individuella papers på teman relaterade till faror, risk, hot, rädsla och mänsklig strävan efter trygghet. Definitionen är bred – det mesta är farligt! – och vi tar tacksamt emot även förslag på paneler och papers på andra teman. Förslag kan ges på svenska eller engelska. Skicka titeln på era paneler eller papers, ett abstract (högst 200 ord), namn och kontaktuppgifter till: tova.hojdestrand@soc.lu.se

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

SANT:s årsmöte 2019. Ämneskonferens med utbildningsfokus. Stockholm, 16-17 maj.

SANT:s årskonferens 2019 skiljer sig från tidigare år. Samtidigt som det saknas en lokal arrangör för en vanlig konferens menar styrelsen att tiden är kommen för en gemensam diskussion om undervisning och utbildning.

Antropologi som utbildningsämne står idag inför både stora utmaningar och nya möjligheter. Vi behöver lära oss av varandra för att kunna ge våra studenter en bättre utbildning, men även för att kunna motivera varför och hur antropologisk kunskap och ett antropologiskt förhållningssätt är viktiga även utanför universitetsvärlden.

Vi kämpar alla med söktryck och genomströmning, vi upplever alla krav på att både göra ämnet samhällsrelevant och uppvisa goda resultat. Själva tvivlar vi sällan på vikten av antropologiska perspektiv, men ibland är det en utmaning att förmedla detta till studenter, aktörer på arbetsmarknaden och universitetsledningar. I både Göteborg och Lund utvecklas för närvarande nya kandidatprogram i socialantropologi, vilket Stockholm och Uppsala har lång erfarenhet av. Utbildningar i antropologi bedrivs ibland – i synnerhet på avancerad nivå – som tvärvetenskapligt samarbete, vilket innebär särskilda utmaningar. Vissa lärosäten har erfarenhet av distansutbildningar som kan komma andra till godo. På forskarutbildningsnivå lider vi alla av att utbildningarna tunnas ut på grund av minskat ekonomiskt stöd och kampen om extern finansiering.

Men vi har mycket mer att diskutera. Tanken med ämneskonferensen är att dela erfarenheter och tankar kring utbildningarnas villkor, förutsättningar och möjligheter. Hur kan en utbildning i antropologi se ut idag, vilka utrymmen kan den skapa för antropologer och antropologiska perspektiv i samhället? Kan en mer aktiv anknytning till arbetsmarknaden inspirera till nytänkande? Hur kan vi inspireras av samverkan med andra discipliner och aktörer utanför akademin? Antropologi har också en självklar relevans i relation till sociala rörelser, samhällsförändring och aktivism. Ämnet i sig utvecklas åt olika håll vilket kan ge fruktbara avtryck i utbildningen. Dessutom kan behov och förväntningar inom utbildningarna väcka intressanta forskningsfrågor.

Kort och gott: Hur kan vi arbeta med våra utbildningar i ämnet för att ge antropologin en starkare och mer självklar plats i människors liv, på arbetsmarknaden och i samhället i stort?

SANT bjuder härmed in antropologer (inklusive doktorander) som på något sätt är engagerade i undervisning till denna ämneskonferens. Istället för traditionella paneler och konferenspapper ber vi er att komma med idéer till program- och diskussionspunkter med relevans för den antropologiska utbildningen i Sverige.

Vilka frågor och teman vill ni diskutera? Vi är tacksamma för förslag på allt från några meningar till ett par hundra ord. Deadline är torsdag 31 januari 2019. Svar till: ulrik.jennische@socant.su.se

Samtidigt beklagar vi att vi inte kan arrangera en vanlig konferens år 2019. Ett alternativ finns dock – Finlands antropologförbund  (samarbetspartners vid SANT:s konferens i Uppsala 2018) arrangerar 29-30 augusti 2019 konferensen ”On Time: The Biennial Conference of the Finnish Anthropological Society”: http://www.antropologinenseura.fi/en/2018/call-for-panels-on-time-the-biennial-conference-of-the-finnish-anthropological-society/

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar