Författararkiv: sverigesantropologer

Om sverigesantropologer

Sveriges Antropologförbund är en rikstäckande organisation. Enligt förbundets stadgar är dess syfte att: a) främja den vetenskapliga utvecklingen och utbildningen inom antropologin och dess tillämpningsområde, samt utgöra ett forum för antropologi i Sverige; b) att i olika sammanhang verka för att antropologisk kunskap och kompetens främjas samt bevaka antropologers intresse som yrkeskår; c) att sprida information om och verka för en ökad förståelse inom universiteten, hos myndigheter och bland allmänheten för antropologi som samhälls- och kulturvetenskap.

SANT Årskonferens 2020. Förlängd deadline.

Än är det inte för sent. 2020 års SANT-konferens i Lund, 8-10 maj. Danger! Farligt! Reviderade deadlines – 10 Februari för paneler, 2 mars för papers. Registrering öppen 16 mars till 20 april För mer info, se: https://sant2020.blogg.lu.se

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

SANT Årskonferens 2020 8-10 maj i Lund

Temat för SANTs årskonferens 2020 är FARLIGT! Deadlines för paneler är 10 januari 2020 och för individuella papers 24 januari 2020. Skicka till tova.hojdestrand@soc.lu.se Antropologer har alltid vetat att socialt liv i grunden handlar om att hantera risker och hot. … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

SANT:s årsmöte 2019. Ämneskonferens med utbildningsfokus. Stockholm, 16-17 maj.

SANT:s årskonferens 2019 skiljer sig från tidigare år. Samtidigt som det saknas en lokal arrangör för en vanlig konferens menar styrelsen att tiden är kommen för en gemensam diskussion om undervisning och utbildning. Antropologi som utbildningsämne står idag inför både … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Välkomna till SANT på nätet! Här presenterar SANTs styrelse information om SANTs verksamhet, med fokus på de årliga konferenserna och de nationella forskarkurserna i antropologi. Registration now open for SANT 2018, deadline 31 March. click here for more info. Konferensen … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar