SANT 2016 Göteborg

SANTs konferens 2016 på temat Inside and Outside Anthropology arrangerades av Institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet den 21-23 april 2016. Information om konferensen finns här.